آدرس: اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مجتمع تجاری سازی فناوری
تلفن دفتر: ۳۳۹۳۱۳۶۰-۰۳۱
تلفن واحد فروش: ۰۹۳۶۲۰۱۳۵۴۶
ارتباط با مدیر عامل: ۰۹۱۳۲۱۷۶۲۷۳
ایمیل: nahaminsanat-co@istt.ir
نقشه: http://map.istt.ir